Showing 1–9 of 12 results

ჩვენება 9 24 36

ნაძვის ხე დათოვლილი 150 სმ

270 190
სიმაღლე: 150 სმ ნაძვის ხის ფერი: მწვანე ეფექტი: თოვლის

ნაძვის ხე დათოვლილი 150 სმ

210 140
სიმაღლე: 150 სმ ნაძვის ხის ფერი: მწვანე ეფექტი: თოვლის

ნაძვის ხე დათოვლილი 180 სმ

340 230
სიმაღლე: 180 სმ ნაძვის ხის ფერი: მწვანე ეფექტი: თოვლის

ნაძვის ხე დათოვლილი 180 სმ

280 210
სიმაღლე: 180 სმ ნაძვის ხის ფერი: მწვანე ეფექტი: თოვლის

ნაძვის ხე დათოვლილი 210 სმ

450 340
სიმაღლე: 210 სმ ნაძვის ხის ფერი: მწვანე ეფექტი: თოვლის

ნაძვის ხე დათოვლილი 210 სმ

380 280
სიმაღლე: 210 სმ ნაძვის ხის ფერი: მწვანე ეფექტი: თოვლის

ნაძვის ხე დათოვლილი ბოლოებით, გირჩებით და წითელი კენკრით 150 სმ

225 150
სიმაღლე: 150 სმ ნაძვის ხის ფერი: მწვანე გაფორმება: გირჩი და კენკრა დამატებითი ეფექტი: დათოვლილიწიწვების ბოლოებით

ნაძვის ხე დათოვლილი ბოლოებით, გირჩებით და წითელი კენკრით 180 სმ

290 220
სიმაღლე: 180 სმ ნაძვის ხის ფერი: მწვანე გაფორმება: გირჩი და კენკრა დამატებითი ეფექტი: დათოვლილიწიწვების ბოლოებით

ნაძვის ხე დათოვლილი ბოლოებით, გირჩებით და წითელი კენკრით 210 სმ

400 300
სიმაღლე: 150 სმ ნაძვის ხის ფერი: მწვანე გაფორმება: გირჩი და კენკრა დამატებითი ეფექტი: დათოვლილი წიწვების ბოლოებით